Dương Vật Giả Giống Thật Ailighter – Rung, Thụt, Tỏa Nhiệt

Liên hệ

  • Thiết kế giống thật, có tỏa nhiệt như hàng thật.
  • 7 chế độ rung kích thích
  • 3 chế độ thụt mạnh mẽ

Giá: 1,150,000đ